1972 yılında Samsun’da doğdu. İlk öğrenimini Erzurum’da ve orta öğrenimini Samsun, Erzurum ve Trabzon’da Anadolu lisesinde sürdürüp Samsun Anadolu Lisesinden 1990 yılında mezun oldu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesin’den mezun oldu.

1997-1998 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD’da asistan doktor olarak, 1998-2002 yılları arasında S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında asistan doktor olarak çalıştı. 2002’de çocuk uzmanı oldu. 2002-2005 yılları arasında S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında çocuk uzman doktoru olarak çalıştı. 2005-2008 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalında çocuk gastroenteroloji hepatoloji ve beslenme yan dal asistanı olarak çalışıp 2008 yılında çocuk gastroenteroloji hepatoloji ve beslenme yan dal uzmanı oldu. 2008-2010 yılları arasında S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında çocuk gastroenteroloji uzmanı olarak çalıştı. 2010 yılında devlet hizmet yükümlülüğünü yapmak üzere S.B. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji bölümünde çalışmaya başladı. 2015 yılında doçent oldu. 2017 yılında eğitim görevlisi oldu.  Halen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji bölümünde çalışmaya devam etmektedir.

Evli ve iki kız annesi olan Doç. Dr. A. Merve Usta İngilizce bilmektedir.

Uluslararası hakemli dergilerde 16 adet, ulusal hakemli dergilerde 20 adet, uluslar arası bilimsel toplantılarda 24 sunum, ulusal bilimsel toplantılarda 81 sunum yabancı kitapta bölüm çevirisi bir ulusal kitapta yayın, 27 kurs ve eğitim katılımı 39 kongre katılımı, bir ödülü, eserlerine 59 adet atıfı vardır.

Doç. Dr. Merve Usta Videoları