UZMANLIK ALANLARI
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

DİĞER ALANLAR

 • Çocuklarda Helicobacterpylori gastriti
 • Kabızlık ve reflü
 • Beslenme bozuklukları
 • Kronik karaciğer hastalıkları

EĞİTİM VE DENEYİM

 • Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanlığı (2012-2015)
 • Marmara Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı’nda Yan dal Uzmanlık Eğitimi(2008-2012)
 • Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başasistanlık (2001-2008)
 • Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uzmanlık Eğitimi (1996-2001)
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Tıp Doktorluğu Eğitimi (1988-1995)

ÜYELİKLER

 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği
 • EuropeanRespiratorySociety
 • Otizm Tedavi ve Eğitim Derneği (OTED

Doç. Dr. Günsel Kutluk Videoları