Obezitenin yaşam süresini azaltıcı etkisi var mıdır?

Günsel Kutluk

Günsel Kutluk

Doç. Dr.

Günsel Kutluk
İstanbul Sağlık Bilimleri Üni. Kanuni Sultan Süleyman EAH.
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Günsel Kutluk

Obezitenin yaşam süresini azaltıcı etkisi var mıdır?

Günümüz de çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıklarından biri olan obezite, çocuk ve ergenlerin yüzde 25 – 30’unu etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Obezite vücutta hemen hemen tüm sistemleri olumsuz etkileyerek kronik hastalıklara ve komplikasyonlara neden olmaktadır. Obezite ilişkili kompikasyonlar çocukluk çağında başlar, erişkin dönemde de devam eder. Bu durum yaşam süresinin kısalmasında katkıda bulunmakta, ayrıca yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Obez ergenliğinin sadece kalp ve damar sistemi hastalıklarına bağlı ölüm riskinin, normal kilolulara göre 2 kat arttığını göstermiştir. Dahası obez çocukların yaşam beklentisinde azalmadan dolayı ebeveynlerinden daha kısa yaşayacakları ön görülmektedir. Ayrıca yapılan birçok araştırmada obezitenin yemek borusu, tiroid, bağırsak, meme, böbrek, rahim ve safra kesesi kanseri gelişiminde de rol oynadığı gösterilmiştir. Neden olduğu kronik hastalıklar ve komplikasyonları ile kanser gelişim riskinin artması göz önüne alındığında obezitenin yaşam kalitesini azalttığı ve süresini kısalttığı söylenebilir.