Çocuklardaki beslenme ve yutma sorunlarının nedenleri nelerdir?

Merve Usta

Merve Usta

Doç. Dr.

Merve Usta
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Merve Usta

Çocuklardaki beslenme ve yutma sorunlarının nedenleri nelerdir?

Bebeğin ya da çocuğun gıda almasını veya yutmasını engelleyen anatomik dediğimiz vücut yapısı bozuklukları, ağız boşluğu, yutak, yemek borusunun yapısal anormallikleri beslenme güçlüğüne neden olabilir. Bazı genetik rahatsızlıklar, sinir ve kas sistemini tutan hastalıklar, beyin felçli çocuklarda ya da nörolojik sorunlu hastalarda beslenme ve yutma sorunları görülebilir. Sindirim sistemi sorunlarına bağlı gelişen rahatsızlık ve azalmış iştah besinden kaçma davranışına yol açabilmektedir. Örneğin gastroözofageal reflü dediğimiz mide asidinin yemek borusuna geri kaçışı olan bir çocuk yeme esnasında ya da yemek sonrasında ağrı veya rahatsızlık hissedebilir. Enfeksiyonlar, mide hastalıkları, gastrit, ülser sindirim sisteminin bazı emilim sorunları çölyak hastalığı gibi alerjik durumlar, besin alerjileri, gıda reaksiyonları gibi bağırsak hastalıkları, kabızlık, paraziter durumlar hepsi beslenme sorununa yol açabilir. Vücutta ki genel enfeksiyon durumlarında ve bazı organların rahatsızlıklarında örneğin kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, romatizma hastalıklarında beslenme etkilenir. Bazı besinsel eksiklikler vitamin ya da mineral eksiklikleri, kanserler, bazı ilaçlar, uzun süreli sondayla beslenmiş, damardan beslenmek zorunda kalmış bebek ya da çocuklarda ya da doğuştan gelen metabolik bozuklukları olan bebeklerde beslenme ve yutma sorunları görülebilir. Beslenme ve yutma sorunları organik dediğimiz altta yatan bir hastalığa bağlı olabildiği gibi psikolojik nedenlerden de kaynaklı olabilir. Her ikisi birlikte de görülebilir ya da beslenmek hatalarından kaynaklı olabilir. Değerlendirirken hepsini göz önünde bulundurmak gerekir.