Reflü Hastalığı Nedir?

Raşit Yağcı

Raşit Yağcı

Prof. Dr.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Raşit Yağcı

Reflü Hastalığı Nedir?

Reflü hastalığı yaşayan bir bebekte diğer hastalıklarda da gördüğümüz genel keyifsizlik, huzursuzluk ve kusma söz konusudur.

Bu kusmalar çocuğun keyfini ve huzurunu kaçırmaya başladığını, çocuğun büyümede duraklama ve gerilik yaşadığını ve bu reflüyle birlikte sık tekrar eden üst veya alt solunum yolu hastalıklarını gözlemlersek reflü hastalığının varlığından söz edebiliriz.

Fizyolojik reflü ise sayısı ne olursa olsun çocukta hiçbir keyifsizlik ve huzursuzluk yaratmayan, çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesini bozmayan reflüdür.

Reflü yakınması olan bebeğin büyümesinin durakladığını veya geriye gittiğini görüyorsak, bebeğin eskiden daha huzursuz ve keyifsiz bir bebek olduğunu anneden dinliyorsak, çocuğun sık sık tekrarlayan solunum yolu problemleri yaşadığını öğreniyorsak o zaman özellikle küçük çocuklarda gördüğümüz bu kusmanın artık basit bir fizyolojik reflü olmadığını, bir reflü hastalığının belirtisi olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra çocuklarda kusma yakınmasının geçebileceği daha ileriki yaşlarda ailelere yönelttiğimiz sorularda tekrarlayan solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yakınmalardan söz ediyorlarsa reflü hastalığından bahsetmek durumundayız. Artık bu çocuğun reflüsü fizyolojik bir reflü değildir.