Reflüde Hangi Durumlarda Cerrahi Tedavi Önerilir?

Raşit Yağcı

Raşit Yağcı

Prof. Dr.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Raşit Yağcı

Reflüde Hangi Durumlarda Cerrahi Tedavi Önerilir?

Genelde cerrahi tedavi, çocuğun yaşamsal fonksiyonlarını tehdit eden reflünün neden olduğu komplikasyonlarla sıklıkla karşılaşan çocuklarda gündeme gelmektedir.

Örneğin; ilk yaşlarda beslenme sırasında veya uyku esnasında çocuğun yediklerini yukarıya kaçırarak akciğerlerini aspire etmesiyle bir boğulma tablosu içerisine girilmişse kısmen morarmış olarak acil servislere başvurması halinde yapılan tedaviden sonra nedeninin reflü olduğunu görmüşsek biz bu çocuğun cerrahi tedaviye gitmesini öneririz. Çünkü yaşadığı problemlerde ölüm riski vardır. Bunun tekrarını istemeyiz.

Solunum yollarıyla ilgili kronik problemler yaşayan ve bu problemlerin tedavisinde başarılı olunamayan, akciğer fonksiyonlarını kaybetmeye aday hastalar veya yüksek doz ilaç tedavileriyle akciğer fonksiyonlarını ayakta tutabildiğimiz ancak kullanılan ilaçların çocuğun genel sağlığı açısından uzun süre kullanılmasını doğru bulmadığımız ilaçlar olması durumunda da biz çocuklara cerrahi tedaviyi öneriyoruz.

Bu son noktayı bir örnekle açalım. Örneğin; çocuğun reflüsü var ve fark edilmedi. Tekrarlayan bronşit dediğimiz olaylarla hekime başvuruldu. Problemin reflüden kaynaklandığı anlaşıldı ve reflü tedavisi verildi. Reflü tedavisini kişi iyi uygulamadı ve çocuğun akciğer problemi ilerledi. Alerjik astımda görüldüğü gibi astıma benzer problemler yaşamaya başladı ve çocuğun tedavisinde başarılı uygulanamadı. Bu durumda çocuk akciğer fonksiyonları giderek bozulacak ve akciğerlerini kaybedecekse bu çocuklara cerrahi tedaviyi öneriyoruz. Veya çocuğun ancak yüksek doz ilaçlarla kontol altında tutulması durumunda ve bu ilaçların çocuğun genel sağlığı açısından uzun süre kullanılması doğru değilse yine biz bu grup çocuklar için decerrahi tedaviyi öneriyoruz.

Bunun dışındaki çocuklar gelişim sürecinde oldukları için iyi bir eğitimle beslenme disiplinine alıştırılılmalı. Erişkin yaşa kadar zaman zaman ilaç kullanmalar olsa bile bu duruma hoşgörüyle bakıyoruz. 20’li yaşlarına gelmiş bir kişide ise bu olayın sık sık tekrarlaması durumunda özefagus da büyümeyi tamamladığı için ömür boyu ilaç kullanma riskine girmemesi adına bu çocuklara da erişkinliğe adım atılırken cerrahi tedavi önerebiliyoruz. Genelde ise cerrahi tedavi bizim çocuklarda çok sık kullandığımız bir tedavi yöntemi değil.