Çocuklarda Reflü Hastalığının Oluşumuna Neden Olan Faktörler Nelerdir?

Raşit Yağcı

Raşit Yağcı

Prof. Dr.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Raşit Yağcı

Çocuklarda Reflü Hastalığının Oluşumuna Neden Olan Faktörler Nelerdir?

Çocuklarda reflü hastalığına neden olan faktörleri sıralayacak olursak bunların başında yemek borusu ucunda bulunan kapakçığın gevşemesi gelir.

İkincisi, çocuklar bizden daha sık aralıklarla besleniyorlar. Anneleri tarafından beslenen çocukların istedikleri kadar değil de genelde annelerinin istedikleri kadar yedirileceğini düşünürsek midelerinin her zaman yiyecekle dolu olduğunu varsayabiliriz. Fazla yiyecekle doldurulup gerilen midede kapak gevşemeleri daha sık görülecektir. Yani bu durum kapak gevşemesini bir yerde tetiklemeye sebep olacağı için midenin sürekli olarak ve normalden fazla doluluğu bu duruma yol açan bir faktördür.

Bunun dışında yerçekimi ve vücut tarafından yaratılan salya, bizi reflüden koruyucu mekanizmalardır. Ancak bir insan derin uykudayken salya yapımı azalır. Yattığımız zaman yerçekiminden kurtuluruz. Çocuklar bizden daha çok yattıkları için erişkinlere göre daha çok yerçekiminden kurtulurlar. Bu durumda mideleri doluysa çok daha kolay reflü olacaklardır.

Özetleyecek olursak yemek borusundaki gevşemeler, midenin sürekli normalden fazla doldurulması, yer çekiminin koruyucu etkisinden kurtulma, çocuğun salya yapımının azalmış olması, yemek borusunun mideye giriş açısı vs bunlar çok önemli değil.Başta sıraladığım faktörler en önemli faktörlerdir.