Laktoz İntoleransının Sıklığı Nedir?

Aydan Kansu

Aydan Kansu

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Aydan Kansu

Laktoz İntoleransının Görülme Sıklığı Nedir?

Farklı toplumlarda farklı sıklıklarda olduğunu söylediğimiz Laktoz İntoleransı aslında son derece sık görülür. Özellikle Asya toplumlarında ve Akdeniz ülkelerinde bu tür Laktoz İntoleransı %90 lara kadar varabiliyor. Tüm toplumun %90’ında erken çocukluk döneminden itibaren başlayarak giderek artan düzeyde Laktoz İntoleransı görülebiliyor. Oysa ki Kuzey Avrupa ülkelerinde Laktoz İntoleransı görünlme oranı %2 ve %10 arasında. Ancak tüm dünya çapında bakacak olursanız dünya nüfusunun 3/4’ünün erişkin dönemde Laktoz İntoleransı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada şunu özellikle belirtmek isterim ki her Laktoz İntoleransı olan, yani Laktozu düzgün olarak parçalayamayan kişide mutlaka hastalık belirtilerinin görüleceği anlamına gelmez. Diğer Laktoz İntoleranslarına baktığımızda bebeklik çağındaki viral kökenli virüslere bağlı ishallerin sık görüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla buna bağlı geçici Laktoz İntoleranslarını yine bebeklik dönemlerinde sık görürüz. Doğuştan olan Laktoz İntoleransı ise son derece nadirdir, tüm dünyada 40-50 kadar olgu bildirilmiştir.