Çölyak Hastalığına Eşlik Eden Hastalıklar Var mıdır?

Buket Dalgıç

Buket Dalgıç

Prof. Dr.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Buket Dalgıç

Çölyak Hastalığına Eşlik Eden Hastalıklar Var mıdır?

Çölyak hastalığı bazı başka hastalıklarla birlikte sık olarak görülebilir. Biz bunlara ‘’risk grupları’’ adını veriyoruz. Gerçekten de çocukluk çağında ortaya çıkan şeker hastalığının çölyak hastalığıyla birlikteliği sık olan bir durumdur. Öte yandan otoimmün hastalıklar dediğimiz bazı hastalıklar var ki bunların içinde bazı eklem hastalıkları, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları sayılabilir.Yine çölyak hastalığı birlikteliği sık olan bazı genetik hastalıklar var ki bunlara ‘’kromozom bozuklukları’’ diyoruz. Bazı kromozom bozukluğu hastalıkları da çölyak hastalığı birlikteliği açısından sık görülen yani risk grubu olarak saydığımız hastalıklardır.