Çölyak Hastalarının Sosyal Yaşamda Karşılaştıkları Problemler Nelerdir?

Buket Dalgıç

Buket Dalgıç

Prof. Dr.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Buket Dalgıç

Çölyak Hastalarının Sosyal Yaşamda Karşılaştıkları Problemler Nelerdir?

Çölyaklı olgularımıza ‘’hasta’’ demekten çok ‘’çölyakla yaşayan bireyler’’ olarak hitap etmeyi tercih ediyoruz. ‘’Çölyaklı çocuklar’’ ya da ‘’çölyaklı erişkinler’’ gibi. Çölyaklı çocuklar ve erişkinlerin bazı sosyal problemleri var. Bu sosyal problemlerin en başında hastalığın geniş olarak bilinmemesi ve özellikle sosyal ortamlarda ve ev dışında gerekli diyete ulaşma zorluğudur. Restoranlar ya da pastaneler gibi genel yiyecek hizmeti sunan alanlarda çölyaklı olgulara ilişkin hizmetin oldukça sınırlı olması bu problemler içindedir.