Çocukta Laktoz İntoleransı Belirtileri Nelerdir?

Aydan Kansu

Aydan Kansu

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Aydan Kansu

Çocukta Laktoz İntoleransı Belirtileri Nelerdir?

Ağız yoluyla alınan sütteki laktoz, normalde ince bağırsağımızda bulunan laktaz isimli enzimle parçalanarak glukoz ve galaktoza ayrılır ve bu şekilde emilime uğrar. Eğer ince bağırsakta laktozu parçalayacak bu laktaz isimli enzim yeterli miktarda bulunmazsa, laktoz parçalanamaz ve bu parçalanamayan haliyle kalın bağırsağa ulaşır. Kalın bağırsağa gelen laktoz, bağırsağın içine su çekilmesine neden olur. Biz buna ‘’ozmotik yük oluşturması’’ diyoruz. Bağırsak içine fazla miktarda su çekilmesi, bağırsak içerisindeki dışkının su miktarının artmasına, cıvık olmasına ve bağırsak hareketinin hızlanmasına neden olur.
Sonuç olarak biz bunu klinikte sulu ishal olarak görürüz. Aynı zamanda kalın bağırsağımızda normalde bulunan faydalı bakteriler olarak adlandırdığımız bir takım bakteriler vardır. Bu bakterilerin olduğu gibi laktoz olarak gelen karbonhidtratı parçalama özellikleri vardır. Ve bu bakteriler tarafından laktoz parçalanarak laktik asit oluşur. Dolayısıyla biz bunu dışkının asidetisinin artması olarak görürüz. Dışkının asidetisinin artması da bebeklerde pişiğe neden olur. Aynı zamanda laktoz, yine bu kalın bağırsağımızda bulunan bakteriler tarafından bir takım gazlara da dönüştürülür. Ve bu da karında gaz hissi, gerginlik, karın ağrısı, kramp şeklinde karın ağrısı, yada aşırı gaz çıkarma gibi bir takım belirtilere yol açar.