Laktoz Nedir?

Aydan Kansu

Aydan Kansu

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Aydan Kansu

Laktoz Nedir?

Laktoz, memelilerin sütünde bulunan karbonhidrattır. Yani anne sütünde, inek sütünde, keçi sütünde bulunan esas şekerdir. Laktoz, glukoz ve galaktoz isimli iki molekülün bileşiminden oluşan karbonhidrattır. Anne sütündeki bu karbonhidrat, yeni doğan bebeğin ilk bir yılındaki enerji ihtiyacının son derece önemli bir kısmını %40 kısmını karşılar. Dolayısıyla yeni doğan bebeğin hayatta kalabilmesi laktozu parçalayabilmesi ve bunu sindirebilmesine bağlıdır. Laktoz hem bebeğin fiziksel gelişmesi, büyümesi için gereklidir. Hem de beyinsel olarak gelişmesi için mutlaka gerekli olan bir elemandır. Aynı zaman da laktoz vücudumuz için son derece gerekli olan kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi önemli elemanların da varlığını arttıran bir elemandır. Laktoz normal şartlarda ince bağırsak yüzeyinde bulunan laktaz isimli bir enzimin etkisiyle parçalanır. Glukoz ve galaktoza bölünür ve daha sonra da bu haliyle emilir.