İshal çocuk ölümlerine neden olur mu?

Çiğdem Ecevit

Çiğdem Ecevit

Doç. Dr.

Çiğdem Ecevit
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Us Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Çiğdem Ecevit

İshal çocuk ölümlerine neden olur mu?

Çocukluk çağının en önemli sağlık problemlerinden biri olan ishal, çok hafif geçebileceği gibi çok ciddi ve hatta ölümcül de olabilen bir hastalıktır. İshaller özellikle küçük çocuklar için en önemli hastalıklardan ve ölüm nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Öyle ki 5 yaş altı çocuklarda çocuk ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Tüm dünya da yılda 1,5 – 2 milyon çocuk her yıl ishal nedeniyle kaybedilmektedir. Ölen çocuklarında yaklaşık yüzde 70’ini 2 yaşındaki çocuklar oluşturmaktadır. İshal de ölümlerin en önemli sebebi vücuttan fazla miktarda sıvı ile tuz kaybı ve bunun uygun zaman ve miktarda yerine konamamasıdır. Kayıplar arttıkça yaşamsal organlar susuz kalmaya başlar ve zamanla da bu organların yetersizlikleri ve yetmezlikleri gelişir.  1 yaş özellikle 6 ay altındaki bebeklerin su ve tuz kaybına karşı dirençleri zayıf olduğu için kolaylıkla susuz kalabilirler ve susuzluğa bağlı komplikasyonlarla kaybedilebilirler. Ayrıca çok düşük doğum ağırlıklı bebekler 24 saatte 5’den fazla dışkılama ve 2’den fazla kusması olan bebekler, sıvı tedavisi verilemeyenler veya verilmesine rağmen bunu tolere edemeyenler, hastalık sırasında beslenmeyi, emmeyi bırakan küçük bebekler çok daha riskli grubu oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerle özellikle küçük çocuklarda ishal önemli bir hastalık olup ishal sırasında ortaya çıkan su ve tuz kayıplarının hemen karşılanması hayati önem taşımaktadır.