Anne sütü ishalden korur mu?

Çiğdem Ecevit

Çiğdem Ecevit

Doç. Dr.

Çiğdem Ecevit
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Us Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Çiğdem Ecevit

Anne sütü ishalden korur mu?

Anne sütü ile beslenme, ishalden korunmada en önemli faktörlerden birini oluşturur. Anne sütünün içinde ishal etkeni olan çeşitli mikroorganizmalara etkili bir çok madde bulunmaktadır. Bunlar arasında lizozim, laktoferin gibi enzim ve proteinler, bağışıklık sisteminde önemli rolü olan imin globilinler ve özellikle salgısal imin globilinler A gibi maddeler ve nötrofil, lenfosit gibi bağışıklık hücreleri bulunur. Tüm bu maddeler çocuğu yalnızca ishalden korumaz. Diğer enfeksiyonlara karşı da koruyucu etkileri bilinmektedir. Ayrıca anne sütü içinde bulunan bir takım yararlı mikroorganizmalar ishal yapan mikropların bağırsağa yerleşmesine önlemede önemli bir bariyer oluştururlar. Anne sütü biberon, kap gibi gereçler kullanılmadan direk bebeğe verilebiliyor olması da mikroplarla bulaşım olma riskini çok azaltmaktadır. Tüm bu nedenlerle anne sütüyle beslenen bebeklerde ishale yol açabilecek çeşitli mikroorganizmalardan korunulması yanında hastalanan çocukların daha çabuk iyileşmesi de sağlanacaktır. Yapılan çalışmalar anne sütü almayan bebeklerin, anne sütü alan bebeklerden daha fazla ishalli bir hastalığa yakalandığını ve bu nedenle de daha fazla çocuğun öldüğünü göstermektedir. Yani anne sütü ishal gelişimini engellemenin yanında gelişebilecek istenmeyen bir takım komplikasyonları da azaltacaktır. Özellikle en sık ishal nedenleri arasında belirtilen rota virüs ishalleri anne sütü alan bebeklerde daha az görülmekte seyri daha kısa ve şiddeti daha hafif olmaktadır. Kusan ishalli bebeklerde anne sütünün asla kesilmeyeceği, hatta kusuyorsa bebeğin daha sık aralarla ama daha azar azar beslenmesi gerektiği bilinmelidir. İshal sırasında bebeğin emzirilmeye devam edilmesinin bir diğer yararı da çok kıymetli bir besin olan anne sütünün azalmasının da önlenmiş olacağı gerçeğidir.