Kronik ishal tanısı nasıl koyulur?

Sinan Sarı

Sinan Sarı

Doç. Dr.

Sinan Sarı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

The YouTube ID of <span class="s1">KI1C0l0ZTXE</span> is invalid.

Sinan Sarı
Kronik ishal tanısı nasıl koyulur?

Kronik ishal tanısı, tanımın da olduğu gibi ishalin 14 günden daha uzun sürmesi ile konur. Kronik ishal tanısı konulan bir hastanın ayıcı tanısı için öykü ve fizik muayene oldukça değerlidir. Öykü ve fizik muayene de elde ettiğimiz veriler de önce hastaların gaita incelemeleri yapılır. Ardından çeşitli kan testleri bunlar tam kan sayımı, biyokimyasal incelemeler olabilir ve hastalığa özel ileri kan incelemeleri de mevcuttur. Bu incelemeler yapılan hastalar da ardından endoskopik incelemede de sıklıkla kullanmaktayız. Endoskopi sırasında aldığımız biyopsiler tanıda oldukça yardımcıdır. Bazı hastalıklar da laktoz intolerans gibi hastalıklar da diyete yanıt da başlı başına bir tanısal test olabilir.