Beslenme Yaşa Göre Farklılık Gösterir mi?

Ayşe Selimoğlu

Ayşe Selimoğlu

Prof. Dr.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Ayşe Selimoğlu
Beslenme Yaşa Göre Farklılık Gösterir mi?

Beslenme yaşa göre farklılıklar gösterir. Bebeklikten erişkinliğe kadar insan vücudu çok farklılaşır, çok farklı evrelerden geçer. Bu evrelerde organların kapasiteleri de fonksiyon kapasiteleri de değişir. Doğal olarak gıda ihtiyaçları da değişir.

Örnek olarak; ilk 6 aylık bir bebeğin bağırsak ve böbrekleri sadece anne sütünü sindirmek ve onu işlemek üzere programlanmıştır. Gelişim açısından ilk 6 ay, beslenmenin emme yoluyla olması gereken bir dönemdir. Çünkü dil ve damağın yeterince gelişmemesi, çiğneme foksiyonunun olmaması, bebeğin sadece emerek beslenmesini sağlayabilmektedir. Bu aydaki bir bebek, bir gıdayı ağzında çevirerek lokma haline getiremez ve yutağına doğru itemez.

Büyüme açısından da inceleyecek olursak insan evrelerinin bazı bölümlerinde bebekler ve diğer yaş grubundaki insanlar farklı hızlarda büyürler. İlk 1 yaş büyümenin çok hızlı olduğu bir dönemdir. Benzer şekilde ergenlik dönemi, büyümenin çok hızlı olduğu dönemlerdir. Erişkinler için de aslında benzer dönemler vardır. Örneğin; gebelik, laktasyon, emzirme döneminde insan vücudu çok daha yüksek miktarda enerjiye, proteine, mikrobesinlere ihtiyaç duyar. O nedenledir ki beslenme her yaşta gerçekten çok ciddi farklılıklar gösterir. Doğumdan ölüme kadar çok farklı evreleri yaşamamız gereklidir.