Anne Sütünün Özellikleri ve Yararları Nelerdir?

Ayşe Selimoğlu

Ayşe Selimoğlu

Prof. Dr.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Ayşe Selimoğlu
Anne Sütünün Özellikleri ve Yararları Nelerdir?

Anne sütünün sayısız üstün özellikleri ve bebeğe faydaları vardır. Anne sütü aslında henüz daha sırrı çözülmemiş mucizevi bir sıvı…
Aslında mucizelerin hiçbirinin belki de sırrı çözülmemiştir.

Anne sütü, sağlıklı bir bebeklik ve çocukluk için ve hatta sağlıklı bir erişkin hayatı için anahtar faktördür. Erişkin dönemde yaşanabilecek; şişmanlık, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet gibi hastalıklar için anne sütü önleyicidir.

Bebeklikte ;

Enfeksiyonlar ve enfeksiyonlardan korunma
İnce ve kaba motor gelişimi açısından anne sütü çok önemlidir.

İleriki yıllarda ise;

Anne sütüyle beslenen bebekler diğer gıdalarla beslenen bebeklerden daha zeki oldukları ve akademik başarılarının çok daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu nedenle anne sütü, çocuklarımızın matematiksel zekası ve akademik başarısı için çok önemlidir