Sarılıktan nasıl korunabiliriz?

Tufan Kutlu

Tufan Kutlu

Prof. Dr.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji Blim Dalı, İstanbul

Tufan Kutlu
Sarılıktan nasıl korunabiliriz?

Sarılığın nedenine bağlı olaraktan korunmada mümkün olabilir. Yenidoğan bebeklerde gördüğümüz sarılıkların daha çabuk geçmesi, çocukların sarılıktan daha çabuk kurtulabilmesi için çocukların erkenden anne sütüyle beslenmeleri gereklidir. Aç olan çocuklarda yenidoğan fizyolojik sarılığı uzayabilir. Hepatitlere bağlı yani bulaşıcı sarılıklardan korunmak içinde aşılarımız vardır. Hepatit A ve B’ninde aşıları vardır. Hepatit A aşısı yapılarak günümüzde çocukların hepatit A geçirmemesi sağlanabilmektedir. Yine B hepatiti aşısı doğar doğmaz çocuklara yapılmakta ve günümüzde artık çocuk hekimlerinin, çocuk gastroenterologlarının nerede ise hepatit B li çocuklarla karşılaşmadıklarını görmekteyiz. Hepatit C’nin malesef günümüzde bir aşısı üretilememiştir, çalışmalar sürmektedir ancak henüz böyle bir aşı üretilememiştir.