Sarılık neden olur?

Tufan Kutlu

Tufan Kutlu

Prof. Dr.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji Blim Dalı, İstanbul

Tufan Kutlu
Sarılık neden olur?

Sarılık aslında çok sayıda nedene bağlı olarak ortaya çıksada asıl nedeni alyuvar adını verdiğimiz bizim tıp dilinde eritrosit dediğimiz kırmızı hücrelerin parçalanması sonucunda ortaya çıkan bilirübin maddesinin birikmesi sonucunda ortaya çıkar. Bilirübin maddesi bir boya maddesidir. Belli düzeye kadar kanda bulunduğu zaman sarılık görülmez. Ama belli düzeyleri aştığı zaman bu sarılık dediğimiz olaya yol açabilir. Bilirübin parçalanan, ömrü dolan alyuvarlardan açığa çıkar. Bunlar kan yoluyla karaciğere gelirler karaciğerde bunları bir şekilde korjge ederek özel bir olay sonucunda suda erir hale getirerek saflığıyla atar. Eğer ki kan hücrelerinin yıkımı artarsa fazla miktarda bilirübin ortaya çıkarsa kan hastalıkları sonucunda ortaya çıkan bir sarılık söz konusudur. Karaciğer hastalıklarında da bu bilirübin maddesi belir hale getirilse bile yeteri kadar atılamayacağı için karaciğer bozukluğu olduğu için hepatit durumunda kana geri döner ve kanda birikir yine hastalarda sarılık görülür. Bu iki mekanizma bizim gördüğümüz sarılıkların nedenini oluşturur.