Sarılık bulaşıcı olabilir mi?

Tufan Kutlu

Tufan Kutlu

Prof. Dr.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji Blim Dalı, İstanbul

Tufan Kutlu
Sarılık bulaşıcı olabilir mi?

Sarılık bulaşıcı olabilir. Özellikle hepatit dediğimiz olaylarda yani karaciğer iltihabıyla giden durumlarda zaten bir viral etken söz konusu olduğu için çoğunlukta sarılık bulaşıcıdır. En çok gördüğümüz sarılık tipi A hepatitidir. Buna eskiden bulaşıcı sarılık derdik. Günümüzde aşılaması olduğu için yavaş yavaş A hepatiti sayısı çocuklarda azalmaktadır. İkinci sıklıkta gördüğümüz B hepatitidir bu da bulaşıcıdır. Her türlü yoldan bulaşabilir temasla ve kan yoluyla bulaşabilir, bu da bulaşıcıdır ama serumla da bulaşabilir kanla da bulaşabilir. 3. tip hepatit C hepatitidir. Bu daha çok kan ürünleriyle bulaşan bir hepatittir. Bunlardan başka D hepatiti yani delta hepatiti, E hepatiti bunlarda yine bulaşıcıdır. Virüsler sayesinde ortaya çıkabilen hastalıklardır. Görüldüğü gibi karaciğeri tutan bazı özel otoimmün hepatit gibi hastalıkları kenara koyarsak çoğunlukla gördüğümüz sarılık hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. Başkalarınada çocuklar bu hastalığı bulaştırabilirler.