Kolik hangi bebeklerde daha sık görülür?

Gonca Üstündağ

Gonca Üstündağ

Doç. Dr.

Gonca Üstündağ
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı

Gonca Üstündağ
Kolik hangi bebeklerde daha sık görülür?

Kolik bebeklerin yaklaşık %10 ile 30’u kadarında gözlenmektedir. Yapılan çalışmalarda kolik varlığı ile anne yaşının, doğum şeklinin, doğum ağırlığı ve sosyoekonomik sınıflar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bir kaç çalışmada sezaryan doğumlarda kolik sıklığı artmış olarak bulunsa da, bu ispatlanamamıştır.
Beslenme şekli ile kolik gelişimi arasında bir ilişki olup olmadığı konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Yapılan pek çok çalışma anne sütü ile beslenen ve anne sütü-mama ve/veya sadece mama alan bebekler arasında infantil kolik sıklığının benzer olduğu için anneler anne sütüyle beslenmeye devam etmeleri yönünde desteklenmelilerdir.
Bir çalışmada da sigara içen annelerin bebeğinde motilin hormonunun artmasına bağlı olarak kolik sıklığı daha fazla bulunmuştur.