Bebek çok ağılıyorsa kolik dışında başka bir sebebi olabilir mi?

Gonca Üstündağ

Gonca Üstündağ

Doç. Dr.

Gonca Üstündağ
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı

Gonca Üstündağ
Bebek çok ağılıyorsa kolik dışında başka bir sebebi olabilir mi?

Kolikli olduğu düşünülen bir bebekte öncelikle ağlamanın organik nedenleri dışlanmalıdır. Süt çocuğunda ağlama nedenleri arasında ön sırada enfeksiyonlar: otit, idrar yolu enfeksiyonları, menenjit gelir. Kabızlık, anal fissür, reflü, safra taşı, invajinasyon gibi bazı mide-bağırsak hastalıkları da ağlama ile kendini belli eder. Ağlamanın diğer nedenleri arasında travmalar: gözde yabancı cisim, kornea yaralaması, bir uzva saç dolanması gibi. Çevresel nedenler: aşırı sıcak ortam, fazla uyarılma, Nörolojik hastalıklar: Arnold Chiari malformasyonu, West send. Hematolojik hastalıklar: anemi, orak hücre anemisi. Kalp hastalıkları: aritmiler, konjestif kalp yetmeliği gibi. Böbrek hastalıkları: böbrek taşı vb. Çocuk istismarı (akılda bulunmalı!) kafa içine kanma, uzun kemik kırıkları gibi önemli hastalıklar öyküde ve muayenede dikkatle değerlendirilmelidir.