Büyüme hormonu eksikliği çocuklarda zekayı etkiler mi?

Özlem Bekem Soylu

Özlem Bekem Soylu

Prof. Dr.

Özlem Bekem Soylu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Us Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Özlem Bekem Soylu
Büyüme hormonu eksikliği çocuklarda zekayı etkiler mi?

Büyüme hormonunun zekaya etkisine dair kesin bilgiler mevcut değildir. Büyüme hormonunun beyin büyüme ve gelişmesin de etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu etkilerin ne olduğu net değil. Büyüme hormonu eksikliği olan erişkin ve çocuklarda yapılan çalışmalarda belirgin bir zeka düşüklüğü saptanmamış. Normal boyda olan çocuklarla kıyaslandığında olabilecek düşüklük ise zaten normal sınırlar içinde az ve önemsiz bir farktır. Ayrıca büyüme hormonu eksikliği olup, büyüme hormonu tedavisi alan çocuklarda da zekanın arttığını, etkilendiğine dair bir veri bulunmamaktadır. Ancak zeka normal olsa da bu çocukların okul başarısı etkilenebilir. Bu da genelde ailelerin tutumu veya çocuğun psikolojik olarak bundan etkilenmesi etkendir. Bu yüzden evde ve okulda genel de çocuğun gelişiminin desteklenmesi, ailesel faktörler ve beslenmenin zeka üzerine büyüme hormonundan daha etkili olduğunu söyleyebiliriz.