Büyüme geriliği çocukları psikolojik olarak nasıl etkiler ?

Özlem Bekem Soylu

Özlem Bekem Soylu

Prof. Dr.

Özlem Bekem Soylu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Us Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Özlem Bekem Soylu

Büyüme geriliği çocukları psikolojik olarak nasıl etkiler ?

Büyüme geriliği çocuklarda strese neden olabilir. Buna karşın yine psikolojik ve sosyal stresler de büyüme geriliğine yol açabilir. Örneğin depresyonun iştahı azalttığını ve gıda reddine yol açtığı bilinmektedir. Eğer büyüme geriliği kronik bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkıyorsa bu kronik hastalığın hayat kalitesini azaltması sonucu çocuğun yine psikolojisi etkilenecektir. Çocuk kendi arkadaşlarından kendini farklı görebilir. Özellikle aile eğer bunu kendinden daha küçük ama büyümesi daha iyi olan bir kardeşle veya arkadaşla kıyaslıyorsa çocuk bundan etkilenebilir. Yine çevre de çocuğu farklı görüp dışlayabilir ya da tam tersi ona aşırı bir koruyuculuk gösterebilirler. Bunların sonucunda da davranış bozuklukları oluşabilir. Çocuk kendini sosyal ortamdan geri çekebilir. Bu da aile içi ve arkadaşlar arasında ki iletişim sorunlarına neden olabilir.