Boy kısalığın sebebi büyüme hormunu mudur?

Özlem Bekem Soylu

Özlem Bekem Soylu

Prof. Dr.

Özlem Bekem Soylu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Us Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Özlem Bekem Soylu

Boy kısalığın sebebi büyüme hormunu mudur?

Boy kısalığının birçok nedeni vardır. Büyüme hormonu eksikliği bunlardan biridir. Ancak başka nedenler de olabilir. Örneğin ailesel boy kısalıkları sık görülür. Bu çocuklar genelde 2 – 3 yaşından sonra ailenin büyüme eğrilerine geriler. Sonra yıl da 5 cm gibi normal uzamasını gösterir. Ergenliğe zamanında girer ve yine olması gereken hedef boya ulaşır. Bazı çocuklarda ise büyüme ilk 3 – 5 yaşta geriler, normal ya da normale yakın seyreder ve kemik yaşı geridir bu çocuklar da. Ergenliğe de birkaç yaş geç girerler ve 20 yaşların başında olması gereken yine erişkin boya ulaşırlar. Bazı genetik hastalıklar ve hormon bozukluklarında da büyüme geriliği görülebilir. Büyüme hormonu dışında yine tiroid hormonları, insülin ve özellikle ergenlikte cinsiyet hormonları da etkilidir. Doğumdan beri etkili olan beslenme bozuklukları da yine büyüme geriliği yapar. Ayrıca kronik hastalıklar ve kullanılan tedaviler de büyümeyi etkiler. Örneğin yenilen besinlerin emilimini bozan çölyak hastalığı gibi diğer bağırsak hastalıklarında da alınan enerji yeterince kullanılmayacağı için büyüme etkilenebilir.