Makbule Eren
Doğum Tarihi: 20.06.1973
Öğrenim Durumu:
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)- 1997
Tıpta Uzmanlık (1): Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı- 2002
Tıpta Uzmanlık (2): Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı-2004
Görevleri:
Arş.Gör.Dr: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD., Ankara -1997-1992
Uzm. Dr: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi, Ankara-2002-2004
Öğr.Gör.Dr: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Alanya (2004-2005).
Yrd.Doç.Dr: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Alanya-2006
Öğr.Gör.Dr: Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2006-2007).
Yrd.Doç.Dr: Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatolojisi Bilim Dalı (2007-2011).
Doç.Dr : Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatolojisi Bilim Dalı (2011-… )
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri :
Milli Pediatri Derneği
Türk Pediatri Kurumu
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği
Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği (KEPAN)
European Society of Clinical Nutrition and Metabolism, (ESPEN)
Europian Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)
Pediatrik Prebiyotik, Probiyotik Derneği

Doç. Dr. Makbule Eren Videoları