Hepatit hastalığının seyri nasıldır, kronikleşir mi?

Makbule Eren

Makbule Eren

Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Ünv.

Makbule Eren
Hepatit hastalığının seyri nasıldır, kronikleşir mi?


Evet hepatitler kronikleşir. Ne demek kronikleşmek? 6 ayı geçmiş olmasına rağmen vücudumuzda halen virüsü tespit edebiliyorsak yada virüse ait olan bir parçayı tespit edebiliyorsak buna kronikleşme deriz. Ancak her hepatit kronikleşmez. Örneğin çocuklarda sık gördüğümüz A hepatiti kronikleşmez B ve C hepatiti ise kronikleşebilir. Enfeksiyon, kronik enfeksiyonlarda virüs karaciğere yerleşir, çoğalmaya orda devam eder ve enfeksiyon uzun yıllar boyunca devam edebilir. İyi tarafı tabi çocuklarda daha çok akut hepatit gördüğümüz için hepatit A da kronikleşmez demiştik. Genel olarak hepatit A selim seyirlidir, kendi kendini sınırlayıcıdır, enfeksiyon sırası 7 ila 14 gündür ve genelde bu sürenin soununda iyileşir. Çok nadiren ki 100 vakadan 8ine tekabül edecek şekilde hastalarda karaciğer yetmezliği gelişebilir. Hepatit A ile ilgili görebileceğimiz bir diğer sorun ise sarılığın uzamasıdır. Yani ne demek ; 14 gün geçmiş olmasına rağmen hala sarılık devam edebilir, aylar boyunca azalıp artabilir. Esasen bu durumda sonuçta hasar bırakmadan iyileşir. Yalnız bu dönemde kaşıntı belirginleşebilir, çocukta yap emilim bozukluğu başlayabilir bu açıdan çocuğun desteklenmesi gerekebilir. Kronikleşenler arasında en sık hepatit B’yi görürüz C çocuklarda daha nadirdir. Ama her hepatit B’de kronikleşmez bazıları akut olaraktan geçirir ve virüsten kurtulur. Ama bazıları kronikleşebilir. Burda da yine kişisel, bünyesel bazı faktörler vardır yaş önemlidir. Kronikleşme yaşla ters orantılıdır. Yaş ne kadar büyükse kronikleşme o kadar az, yaş ne kadar küçükse kronikleşme o kadar fazladır. Örneğin 1 yaşının altındaki bir bebekte yada hepatit B ile enfekte anneden doğan bir bebekte kronikleşme ihtimali % 90 iken 1-5 yaş arasında kronikleşme %30 ile %50, daha büyük çocuklarda % 6 erişkinlerde ise %2’dir. Yani ne demek 4 yaşındaki hepatitli 100 çocuk alsanız bunun 30’u ile 50si arasında kronikleşecek ancak 100 erişkenden ancak 2si kronikleşecektir. Kronik süreç sonunda olabilecek olan korkulan olmasını istemediğimiz sorun ise tabi sirozun ve karaciğer kanserinin gelişmesidir.