Aydan Kansu
Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1959
İş Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Cebeci, Ankara
Telefon: 0(312) 595 63 63
Faks: 0 (312) 319 14 40
e-mail: aydankansu@gmail.com
Halen çalıştığı kuruluş: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı.

Eğitim Durumu
TED Ankara Koleji (Lise), 1976
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Üniversite), 1982
Tıpta uzmanlık:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hasta1ık1arı Anabilim Dalı’nda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı, 1991
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda Çocuk Gastroenteroloji Uzmanlığı, 1995

Uzmanlık Tezleri:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi:
Kansu A. Çocukluk çağı maliyn lenfomalarında Natural Killer (NK) düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, 1991 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Emel Babacan).
Çocuk Gastroenteroloji Uzmanlık Tezi:
Kansu A. Çocukluk çağı kronik hepatit B enfeksiyonunda interferon tedavisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yan Dal Uzmanlık Tezi, 1995. (Tez danışmanı: Prof. Dr. Nurten Girgin).
Bugüne Kadar Bulunduğu Başlıca Görevler
Ankara Gülveren Sağlık Ocağı’nda zorunlu devlet hizmeti: 1982-1984
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi: 1986-1991
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yan Dal Uzmanlığı Araştırma Görevlisi: 1991-1995
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Öğretim Görevlisi: 1995-1999
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Doçent: 1999-2005
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, Profesör 2005-2009
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanlığı 2009-

Üyelikler
Türk Pediatri Kurumu
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği
Karaciğer Araştırmaları Derneği
Viral Hepatitle Savaşım Derneği
ESPGHAN (European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)

Prof. Dr. Aydan Kansu

Prof. Dr. Aydan Kansu Videoları