Yeni doğanlarda Gis kanamasının başlıca sebepleri nelerdir?

Şamil Hızlı

Şamil Hızlı

Doç. Dr.

Ankara Keçiören EAH

Şamil Hızlı
Yeni doğanlarda Gis kanamasının başlıca sebepleri nelerdir?


Evet sevgili anne ve babalar yeni doğan hastalarımızda Gastrointestinal sistem kanama nedenlerini ikiye ayırabiliriz. 1) Üstten olan kanamalar 2) Alttan olan kanamalar. Yeni doğanlarda üstten olan kanamalarda yani kan kusma diye ifade edebileceğimiz durumlardaki nedenleri sıraladığımız da ilk neden yutulmuş anne kanı olabilir. Emziren annelerin özellikle göğüs ucu çatlaklarından olan kanamalarda bebek bunu yutar ve karşılığında kusma şeklinde karşımıza gelebilir. Bunun dışında yine K vitamini eksikliği durumlarında yeni doğanın hemorajik hastalığı dediğimiz bir tablo ortaya çıkar ve yine kan kusmayla karşımıza bebek gelebilir. Doğuştan olan bazı Gastrointestinal sistem anomalileri yani normal dışı durumlarda da Gastrointestinal sistemden yeni doğanlarda üstten kanama söz konusu olabilir. Ayrıca gastrit kolit dediğimiz midede bazı ekstra doku parçalarının olması da yeni doğanlarda kanama nedenleri arasında sayılabilir. Yeni doğanların stres ülseri ve gastrit gibi tablolarında da karşımıza bebek kanlı kusma ile gelebilir. Alttan olan kanama nedenleri arasında en sık görebileceğimiz annelerinde endişesine neden olan Anal Fissür olması. Bu kolay tedavi edilebilir bir durumdur. Yine nekrotizan enterokolit dediğimiz bir tablo. Bunda da yine bazı iltihabi ve mikrobik değişiklikler söz konusu olmaktadır. Yine üçüncü nedende volvulus dediğimiz halk arasında bağırsak düğümlenmesi olarak ifade edilen nedenler yeni doğanda alttan kanamaya neden olabilir.