Uzmanlık Bilgileri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitim Bilgileri

Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi

Mezuniyet, 1994

Uzmanlık

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mezuniyet, 2001

Uzmanlık

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mezuniyet, 2011

Doç. Dr. Çiğdem Ecevit