Çocuklarda endoskopinin riskleri nelerdir?

Necati Balamtekin

Necati Balamtekin

Doç. Dr.

Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Gastroenteroloji ve Beslenme uzman

Necati Balamtekin
Çocuklarda endoskopinin riskleri nelerdir?


Eğer endoskopi işlemini deneyimli bir hekim ve yardımcı sağlık ekibi uygun koşullarda gelişmiş cihazlar kullanarak yapıyorlarsa endoskopi riskli bir işlem sınıfına sokulmamalıdır. Burada aile ve sağlık ekibinin uyumlu çalışması riskleri en aza indirir. İşlemin elbette girişimsel bir işlemdir. Nadiren kanama, bağırsaklarda veya midede yada yemek borusu gibi işlevin uygulandığı dokularda, organlarda delinme gibi işlemle ilgili riskleri ve eğer işlem anestezi ile yapılıyorsa anestezi maddelerinin kullanımıyla ilgili riskleri mevcuttur. Endoskopi girişimsel bir işlem olduğu için yasal ve etik gerekçeler nedeniyle çok çok nadir görülen kompikasyonlar bile işlem öncesi sizlerle yani ailelerle paylaşılmaktadır ve sizlerin onayı, rızası istenmektedir. Elbette ailelerin endişelerine saygı duymaktayız ancak çocuk gastroentolojisi uzmanı doktorunuz size işlem yapılmasını önermişse doktorunuzun önerileri doğrultusunda doktorunuzun işini kolaylaştıracak şekilde iş birliği içerisinde olmanızı öneririm. Kuşkunuz olmasın ki uzman hekimleriniz sizin çocuklarınızı seviyorlar ve onlara en küçük bir zarar gelmesini onlar da istemiyorlar. Hiçbir zaman çocuk hekimleri ve çocuk gastroentolojisi uzmanları çocukların riske girmesini, gereksiz riske girmesini asla istemezler ve asla böyle bir şey yapmazlar.