Çocuklara Besin Desteği Vermek Çocuğun Zeka Gelişimini Olumlu Yönde Etkiler mi?

Nur Arslan

Nur Arslan

Prof. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Nur Arslan

Çocuklara Besin Desteği Vermek Çocuğun Zeka Gelişimini Olumlu Yönde Etkiler mi?

Sağlıklı çocuklara dışarıdan vitamin-mineral vermek, balık yağı kullanmak veya bir takım canlı bakterileri probiyotik vermek çocukların zekası üzerinde pozitif etki gösterir mi ? Bu bütün dünyada özellikle son dönemlerde popüler olan bir konu. Hepimiz çocuğumuzun en iyi şekilde başarılı olmasını ve zeki olmasını istiyoruz. Fakat yapılan çalışmalar sağlıklı çocuğumuza dışarıdan vitamin-mineral verilmesi veya balık yağı kullanılmasının çocuğumuzun zekası üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını göstermiştir. Bunun yanında otizm, dikkat eksikliği, hiper-aktivite sendromu olan bazı çocuklarda balık yağı kullanımının bazı davranışlar üzerinde pozitif etki gösterdiği görülmüştür. Ancak buna karar vermesi gereken kişi hastanın hekimi ve bireysel olarak karar verilmesi gereken bir durumdur. Bunun dışında sağlıklı çocuğumuzun zekası üzerine dışarıdan verilecek vitamin-mineral ya da balık yağlarının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.