Besin Alerjilerinin Genetik İle İlgisi Var mıdır?

Fügen Çullu

Fügen Çullu

Prof. Dr.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Fügen Çullu

Besin Alerjilerinin Genetik İle İlgisi Var mıdır?

Besin alerjilerinin genetik yapıyla ciddi derecede bir ilişkisi söz konusudur. Besin alerjileri genellikle ailesinde alerji olan çocuklarda daha sık olarak görülmektedir. Eğer sadece anne, veya sadece baba alerjikse bu sıklık annede ve babada alerji olmasından daha azdır. Eğer ebeveynlerden her ikisi de alerjikse o zaman çocuklarda besin alerjisi riski daha fazla olmaktadır. Aynı zamanda çocukların kardeşlerinde; bir kardeşte başka bir alerji, solunumla ilgili bir alerjisi olduğu zaman bu bebekte de besin alerjisi olma olasılığı daha fazla artmaktadır.