Besin Alerjilerinin Görülme Sıklığı Arttı mı?

Fügen Çullu

Fügen Çullu

Prof. Dr.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Fügen Çullu

Besin Alerjilerinin Görülme Sıklığı Arttı mı?

Besin alerjileri günümüzde, son zamanlarda giderek artmış olmaktadır. Aslında baktığımız zaman, besin alerjilerinin gerçek sıklığını tam olarak bilmiyoruz. Annelere göre baktığımız zaman %20’lerde olan besin alerjileri, gerçek çalışmalara göre bakıldığında %3-5 arasında değişmektedir. Ancak besin alerjilerinin bu gerçek sıklığını bilmemizin zor olmasının bir nedeni de besin alerjilerinin hepsinin kanda gösterilememesidir. Bazılar kanda hiçbir göstergeleri olmadan sadece bizim klinik olarak tespitimizle konulabildiği için gerçek rakamları henüz bilinmemektedir.

Besin alerjileri son günlerde artmış olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi hijyen koşullarının daha fazla arttırılmış olmasıdır. Alerji aslında bakarsanız hijyen koşulları arttıkça alerjik hastalıklar daha fazla artmaktadır.

Bir diğer nedeni yediğimiz bir takım katkılı gidalara bağlı olmaktadır. Emziren annenin yediği bir takım gıdalar burada etken olmaktadır. Bir başka neden de sezeryan doğumların daha fazla olmasıyla besin alerjilerinin arttığı üzerine bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Burada besin alerjilerinde sezeryanla ilişkiye baktığımız zaman, sezeryanda alerjiyi önleyen bağırsak florasının daha geç gelişmesi sorumlu tutulmuş olmaktadır.